SØG
 


< Tilbage
Mangfoldighed
 
"Lovpligtige redegørelse for kønsfordeling. jf. årsregnskabslovens § 99b"

Valsemøllen A/S har hidtil og vil fortsat tilstræbe at rekruttere de bedst egnede bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrige medarbejdere uanset køn. Selskabets rekrutterings- og personalepolitikker understøtter denne praksis.

Som privat virksomhed har Valsemøllen A/S en langsigtet strategi og målsætning. Bestyrelsens medlemmer rekrutteres med dette for øje og har derfor langvarig tilknytning til selskabet. Denne stabilitet og kontinuitet i bestyrelsens sammensætning søges fastholdt fremover.

Bestyrelsen i Valsemøllen A/S består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som er sammensat af 1 kvinde og 5 mænd.

Det tilstræbes, at den kønsmæssige sammensætning inden udgangen af 2017 i bestyrelsen, vil udgøre en fordeling på 17% kontra 83%.

De øvrige ledelseslag i Valsemøllen A/S, defineret som direktion samt øvrige topledere, er sammensat med 20% kvinder og 80% mænd.

Det tilstræbes, at den kønsmæssige sammensætning inden udgangen af 2017 i de øvrige ledelseslag, som minimum vil udgøre en fordeling på 20% kontra 80%.

Se tidligere her:

Mangfoldighed 2016

Mangfoldighed 2015

Mangfoldighed 2014

Mangfoldighed 2013

Mangfoldighed 2012

VALSEMØLLEN A/S - HAVNEGADE 58 - 6700 ESBJERG / SANDVADSVEJ 14 - 4600 KØGE - TLF.: 7610 3300 - FAX: 7610 3301 - E-MAIL: INFO@VALSEMOLLEN.DK